Utah Jazz at Okla. City Thunder, Nov. 30, 2012

  +